Alt om migrering fra selskaber til foreninger
Læs seneste nyt om processen fra selskaber til børsnoterede foreninger.

Formuepleje Safe A/S

Det ældste og største selskab hos Formuepleje er Formuepleje Safe A/S. Selskabet blev afnoteret i foråret 2014, idet investeringsstrategien er blevet videreført uændret i Kapitalforeningen Formuepleje Safe, Afdeling Safe. Dette websted er derfor ikke længere investeringsmæssigt aktuelt, men bevares af juridiske årsager. Se formuepleje.dk

Aktieselskabet Formuepleje Safe er det selskab, der har eksisteret længst under Formuepleje A/S-paraplyen. Selskabet, der oprindeligt hed Plan Safe, blev stiftet tilbage i 1988 og siden børsnoteret i 2006 på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Sikre danske obligationer og aktier i solide multinationale selskaber

Strategien er stadig den samme, som da Safe blev grundlagt af Erik Møller og Claus Hommelhoff tilbage i 1988. Det er gennemtænkte og sikre investeringer i store multinationale aktieselskaber kombineret med solide danske obligationer. I begyndelsen af 2015 blev en mindre del af formuen også investeret i EM Virksomhedsobligationer og High Yield Obligationer. Læs mere her. Den klare vision er fortsat, at skabe det størst mulige afkast inden for en klart defineret og afgrænset risikoramme.

Til grund for Formuepleje Safes konstruktion lå dengang og i dag en kombination af investering i optimale porteføljer og nobelprisbelønnet teori om tangetporteføljeteori. For Formuepleje Safes vedkommende er porteføljen i tråd hermed tilrettelagt, så den tager udgangspunkt i en klassisk optimumportefølje med maksimalt cirka 35 procent aktier og resten i danske obligationer og kreditobligationer.

Afkast i Formuepleje Safe

I Formuepleje Safe har afkastet gennemsnitligt været på cirka 13 procent årligt siden maj 1988, hvlket er næsten dobbelt så meget som en portefølje af globale aktier i samme periode. Afkastet er leveret med en risiko, der er lavere end ved invesering i globale aktier. Formueplejeselskab Safe har en middel risiko med en anbefalet investeringshorisont på mindst fem år. 

De mennesker, der gik foran og så den gode idé i Formueplejekonceptet og i struktureringen af Formuepleje Safe som selskab tilbage ved stiftelsen i 1988, og som valgte at gå ind og investere 100.000 kroner, og herefter har holdt ved deres placering af midlerne i Formuepleje Safe frem til medio 2015, står nu med en investering, der er 2,9 millioner kroner værd.

Varedeklareret investering

Formuepleje Safe har det som målsætning at skabe et afkast på minimum 70 procent over fem år, og selskabet administreres af Formuepleje Fund Management A/S, der har hovedsæde i Aarhus og afdeling i Hellerup. Grundidéen er at skabe stabilitet og tryghed for alle selskabets investorer gennem nøje afmålte investeringer inden for det mandat, Formuepleje har som kapitalforvalter. Investor skal hvile i investeringen, tænke langsigtet og fremfor alt have mulighed for at bruge sin tid på noget helt andet end kapitalpleje.

Hvert enkelt Formueplejeselskab er varedeklareret, og selskaberne ligger risiko- og afkastmæssigt som perler på en snor. Derfor er det let for investor at vælge en klar risikoprofil i overensstemmelse med temperament, afkastforventning og tidshorisont. Formueplejes team af rådgivere hjælper gerne med at klarlægge hvilken risikoprofil, der er den rigtige for den enkelte kunde.

Velkommen til Formuepleje Safe!